Barman Hanssen AS

Utviklere av skoleadministrativ programvare for grunnskole og videregående skole

Historikk


iSkole er et skoleadministrativt verktøy for grunnskolen og den videregående skole. Starten var et timeplanverktøy som ble tatt i bruk i 1984. I dag fremstår iSkole som et verktøy som dekker alle vesentlige deler for administrering av elever og personal i grunnskole og videregående skole.

Teknologien har gjennomgått store endringer siden oppstarten i 80-årene. Det gjelder ikke minst tilgjengelighet og presentasjonsform.

Noen milepæler

• 1984 Time- og fagfordeling med timeplanlegging
• 1988 Elevdata inkluderes
• 1996 Utskrift av vitnemål
• 1998 Fra DOS til Windows
• 2001 Sentralisering av data i en Oracle database
• 2002 Eget fraværssystem for elever
• 2003 Eksamensavvikling
• 2005 Aksess for ansatte, elever og foreldre via internett
• 2008 PAS integrasjon
• 2009 Opptelling av gjennomførte undervisningstimer per fag ut fra timeplanen
• 2010 Utlånsregister for bærbare PCer til elevene
• 2012 All programvare, og alle data for iSkole lagres på våre servere
• 2014 Søkerportal
• 2015 Internat
• 2018 Plagiatkontroll
• 2018 Biblioteksystem


Nåsituasjonen

iSkole kjennetegnes ved at alle data er samlet i én database. Data registreres en gang, og er deretter er tilgjengelig overalt. Data fra iSkole kan overføring til blant annet WIS, Fronter,It's learning, PAS og Nasjonal Vitnemålsdatabase.

For presentasjon over nett, eller nærmere informasjon, ta kontakt!

Strategi


Etter over 30 år med programvareutvikling oppsummer vi slik:

  1. Vi fokuserer på grunnskolen og den videregående skolen i Norge
  2. Skolen utvikles kontinuerlig. Programvaren som skal administrere skoledagen, må videreutvikles. Ny programvare må utvikles for å løse ny oppgaver. Å lage program som skal dekke behovet for flere land, må nødvendigvis medføre generaliseringer og kompromisser. For brukerne betyr det større kompleksitet og mindre effektivitet. Vi holder fokus på norske forhold, det gir brukerne en enklere hverdag. Nye brukere blir raskt effektive brukere, endog uten ekstern kursing og opplæring. Grunnen er enkel: Vi konsentrerer oss 100% om skolesystemet i Norge.
  3. All programvare skal være nettbasert
  4. Det skal være like enkelt å logge seg på iSkole som på nettbanken! Brukeren må ha tilgang til PC/nettbrett/smart-telefon som er knyttet mot internett, og brukeren må ha fått brukernavn og passord.
  5. Lav terskel for å komme i gang som bruker
  6. Vi har nå brukere som tidligere brukte andre løsninger. De hevder at iSkole er vesentlig lettere å ta i bruk, og at iSkole dekker gjøremålene på en enklere og mer logisk måte. Alle ansatte ved skolene, og alle elever kan bruke iSkole. Elevene blir introdusert til iSkole av kontaktlærer. Kontaktlærer tildeler passord til sine elever. Dersom eleven er under 18 år, kan også foreldrene gis innsyn.
  7. Enkel prisstruktur, og lave kostnadene for brukerne
  8. Vi tar hånd om all programvare og all datalagring på våre servere. Altså ingen investering på program- eller maskinvare hos brukeren. Vår programvare er lett å sette seg inn i. Altså mindre behov for support og kursvirksomhet, hvilket frigir tid og ressurser for brukerne.

iSkole


iSkole er et komplett skoleadministrativt system - og enda mer!

Brukeren må ha tilgang til internett og en nettleser installert - det er alt som kreves!

Løsningen baserer seg på følgende hovedprinsipper:

• Alle data lagres på vår server
• Enkel lisensmodell - ingen skjulte tillegg
• Fakturering to ganger per år basert på skolens elevtall 1. oktober og 1. mars

Dette er den raskeste og rimligste måten privatskolene kan få tilgang til et fullverdig skoleadministrativt system!

Tomb videregående skole og landbruksstudier i Østfold har lang erfaring som brukere av iSkole. Den norske skole på Gran Canaria ble brukere i skoleåret 2011-12.

Programmet har siden starten av nittennittitallet vært brukt ved alle de videregående skolene i Nordland. For friskolene i skoleåret 2022-23 registrerte vi mer enn 2 millioner innlogginger av ansatte, elever og foreldre i iSkole.

Administrativt

• Planlegging av nytt skoleår
• Oppsett av fag og klasser med utgangspunkt i forrige skoleårs oppstilling
• Opptak av elever
• Time- og fagfordeling med beregning av stillingsstørrelser for lærere
• Timeplanlegging
• Eksamensgjennomføring
• Kontroll og utskrift av vitnemål og kompetansebevis
• Overføring av data til Nasjonal Vitnemålsdatabase, VIGO, WIS og andre
• Utlån av PCer og bøker
• Internat

For lærere

• Fraværsføring for egne elever basert på timeplanen
• Varsel om elever med høyt udokumentert fravær
• Prøver i fag
• Ukeplaner
• Elevsamtaler
• Vurderinger i fag
• Sikker meldingstjeneste

For elever

• Timeplan med ukeplan og prøveoversikt
• Prøveresultater
• Sikker meldingstjeneste
• Fraværsoversikt
• Oppmelding til eksamen
• Valg av programfag for neste skoleår

For foreldre

• Samme informasjon som elevene
• Opphører når eleven fyller 18 år

Skjermbilder fra iSkole.

For presentasjon over nett, eller nærmere informasjon, ta kontakt!

Kontakt oss


Kontor
Barman Hanssen AS
Hvervenmoveien 45
3511 Hønefoss
Telefon: 31 09 30 00
Mobil: 993 98 715
Epost
support@barman-hanssen.no
Sosiale nettverk
Terje Barman

Telefon: 31 09 30 01